Obligatiile clientului

Sa respecte intocmai termenii si conditiile prezentului contract precum si a anexelor acestuia (fisa de livrare - primire).
Sa plateasca contravaloarea chiriei autovehiculului, odata cu preluarea acestuia, iar in caz de prelungire a duratei contractului cu acordul Locatorului, odata cu restituirea autovehiculului conform conditiilor prevazute in Cap. 3 al contractului de inchiriere.
Sa exploateze in conditii normale autovehiculul, conform instructiunilor de folosire si intretinere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare, sa utilizeze numai carburant corespunzator specificatiilor tehnice ale vehiculului si sa il restituie in aceleasi conditii, pe baza fiselor de predare-primire. Dovada alimentarii cu un carburant corespunzator o reprezinta bonurile fiscal de alimentare, care trebuie pastrate si puse la dispozitia Locatorului la cerere. Concomitent va inapoia setul de chei primit in buna stare. In cazul pierderii sau deteriorarii acestora este de acord a plati suma de 200 Euro in conditiile precizate la 2.1.
Sa nu utilizeze autoturismul in scop de taximetrie, scoala de soferi, distributie, sporturi auto, activitati de paza si protectie, transportul substantelor periculoase sau inflamabile, activitati de impingere / tractare, sa nu dea curent de la bateria masinii sau in alte activitati ilicite.
Sa achite amenzile emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savarsite pe perioada inchirierii de catre conducatorii autovehiculului ce face obiectul prezentului contract. Sa achite taxe de pod sau alte taxe suplimentare care nu apar in contract. In cazul in care clientul incalca Codul Rutier in vigoare, savarsind o fapta contraventionala sau infractionala, din care rezulta o amenda si Locatorul este instiintat ulterior datei de final a contractului de inchiriere, clientul se oblige sa achite contravaloarea amenzii si este deacord ca Locatorul sa puna la dispozitia Organelor de Control toate datelor personale si copii ale actelor de identitate.
Sa nu permita conducerea autovehiculului de catre alte persoane in afara acelora mentionate in contract ;in caz contrar , in caz de dauna va suporta in totalitate costurile de reparatie a autoturismului.
Sa nu vanda, inchirieze sau dispuna de autovehicul in orice alt mod decat cel agreat prin prezentul contract.
Sa suporte contravaloarea tuturor daunelor autoturismului, si/sau tertilor produse din culpa sa in timpul savarsirii oricaror infractiuni incriminate de legislatia in vigoare, inclusiv conducerea autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor ori substantelor stupefiante, psihotrope sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Daca daunele produse au ca rezultat imposibilitatea folosirii masinii pe durata reparatiilor defectiunilor atunci se va retine garantia depusa.
Sa instiinteze Locatorul, la cererea acestuia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul.
Sa permita examinarea autovehiculului de catre Locator, in maxim 24 de ore de la cererea acestuia.
Sa returneze Locatorului autovehiculul imprumutat la termenul si in conditiile prezentului contract si sa suporte toate cheltuielile de aducere a autovehiculului in cazul in care nu respecta locul retunarii.
Pentru ca pagubele produse in urma unui eveniment rutier sau furt sa poata fi recuperate prin asiguratorul Locatorului, este obligatorie declararea acestora de catre Client organelor de politie din raza localitatii in care s-a produs evenimentut, urmand ca in caz contrar contravaloarea pagubelor sa fie suportata integral de catre Client.
Situatii asimilate furtului autoturismului savarsit de catre Client sau cu complicitatea Clientului: - depasirea termenului de restituire a autoturismului cu peste 5 ore in lipsa unei intelegeri intre parti privind prelungirea termenului de inchiriere; - lipsa sesizarii organelor de politie in cazul disparitiei autoturismului si lipsa confirmarii plangerii din partea politie, lipsa cheii originale a autoturismului.

Obligatiile locatarului

Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autoturismului inchiriat conform contractului si fisei de livrare-primire, prin inmanarea cheilor si a copiilor sau originalelor actelor masinii, a certificatului de inmatriculare, a politei (RCA) de asigurare precum si a rovinietei.
Sa livreze autovehiculul Clientului, imediat dupa semnarea contractului si a efectuarea platii, in stare buna de functionare, in acord cu normele tehnice ale fabricantului pe baza fisei de livrare-primire si cu plinul de carburant.
Sa inlocuiasca autoturismul in cel mai scurt timp posibil cu un altul in cazul in care acesta a suferit avarii ce nu pot fi remediate pe loc, daca acesta se afla pe o raza de cel mult 10 km de locatia de inchiriere si numai in conditiile in care dispune de autovehicul disponibil, inlocuirea facandu-se in baza unei noi fise de livrare - primire. Daca inlocuirea autoturismului defect/imobilizat are loc datorita unei eveniment rutier provocat din vina clientului atunci se va percepe o noua garantie corespunzatoare noii clase de vehicul primit la schimb sau diferenta respectiva. Sa asigure asistenta tehnica atunci cand ii este solicitata de catre Locatar.
Sa garanteze Clientului folosinta in liniste a autoturismului, cand acesta si-a indeplinit intocmai obligatiile. Locatorul nu raspunde de tulburarea cauzata prin faptul unui tert care nu invoca vreun drept asupra autoturismului.

Conditii de inchiriere

Clientul trebuie sa aiba minim 21 de ani si maxim 70 de ani, sa posede permis de conducere national si/sau international valabil, cu o vechime a categoriei B de cel putin 2 ani si sa prezinte un document de identitate valabil (Carte de identitete sau Pasaport). Soferul aditional declarat si trecut in contractual de inchiriere trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca ale soferului initial. Se accepta MAXIM 1 sofer aditional.
Clientul are obligatia sa nu instraineze nici unei alte personae care nu este trecuta in contract autoturismul inchiriat. In cazul in care, clientul incalca aceasta regula si este depistat, pierde contravaloarea garantiei. Clientului/clientilor care au varsta cuprinsa intre 21 si 25 de ani se percep(e) o garantie suplimentara de 100 Euro fata de garantia corespunzatoare a autovehiculului de inchiriat. Permisul de conducere trebuie sa fie corespunzator categoriei autoturismului care urmeaza a fi condus. Persoana care va inchiria autoturismul trebuie sa fie prezenta la ora si in locul stabilite pentru inchiriere si sa prezinte permisul de conducere reprezentantului companiei de inchiriere.
Autoturismul se livreaza si se returneaza cu plinul facut. In cazul in care rezervorul nu este plin la returnare se va factura contravaloarea combustibilului lipsa calculat dupa estimarea locatorului. Inchirierea autovehiculului este permisa doar pe teritoriul Romaniei, parasirea teritoriului Romaniei facandu-se doar cu acordul in scris al Locatorului. Autoturismul inchiriat poate fi condus numai de catre Client, de soferiul secundar ca persoana mentionata in contract si de catre Locator. Preturile de inchiriere sunt stabilite in Euro. Contravaloarea chiriei se factureaza in RON la cursul BNR + 1%. Plata se poate face cash, cu cardul, sau prin banca, la inceputul perioadei de inchiriere.